24/1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Làm việc 24/7 (xem bản đồ)